Welcome

HiDAY GROUP Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2544
โดยคุณ นวพล วีณิน เริ่มจากธุรกิจโฆษณาอาทิ การวางแผนสื่อ
การจัดงาน Event ผลิตหนังโฆษณา ผลิตสื่อ Digital Media อีกทั้งเป็น
เจ้าของสื่อป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ทั่วประเทศในชื่อ HIDAY BILLBOARD ที่รับทำงานป้ายครบวงจร
สร้างโครงป้าย ผลิตไวนิลพร้อมขึ้นภาพ รวมถึงผลิตไฟ Spotlight
แรงสูงที่สว่างจัด กระจายแสงเป็นวงกว้าง กินไฟเพียง50สต/ชม.
ใช้กับป้ายโดยเฉพาะ ภายใต้แบรนด์ HIDAY LED เป็นไฟคุณภาพสูง
ที่ใช้ได้กับอีก หลากหลายธุรกิจ ทั้งไฟทาง สนามกีฬา
หมู่บ้าน รีสอร์ท ปัจจุบันขยายสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในชื่อ HIDAY RESIDENCE โดย Concept เป็น
บ้านพักตากอากาศ ที่ซื้อกับโครงการระดับ Hi end
เพื่อนำมาประกอบธุรกิจให้เช่าเอง ทั้งกรุงเทพ พัทยา
ภูเก็ต Apartment ติดThe nine พระราม9 และพื้นที่
9 ไร่ ติดรถไฟฟ้าลาดกระบังที่กำลังพัฒนาเพื่อ
รองรับ รถไฟฟ้าความเร็วสูง ไปภาคตะวันออก
ในชื่อ HIDAY AVENUE

-->